top of page

Офіційні Правила проведення

БЛАГОДІЙНОЇ АКЦІЇ «ЗБІР НА ЗСУ «ТАЄМНИЙ САНТА»

1. Терміни та загальні положення правил

Цими офіційними правилами (далі – Правила) БЛАГОДІЙНОЇ АКЦІЇ «ЗБІР НА ЗСУ «ТАЄМНИЙ САНТА» (далі – Акція) визначено порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повну й беззастережну згоду учасника зі всіма умовами цих Правил.

1.1. Мета Акції: БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ «ЗБІР НА ЗСУ «ТАЄМНИЙ САНТА» проводиться з метою підвищення зборів благодійних грошових пожертвувань фізичних та юридичних осіб для подальшої  закупівлі за їх рахунок обладнання для військових підрозділів Збройних Сил України та/або Національної Гвардії України, що протидіють військовій агресії рф.

1.2. Територія проведення Акції: Акція діє на території України (за винятком територій, що визнані як тимчасово окуповані, територій, на яких ведуться бойові дії).

1.3. Період проведення Акції: акція проводиться в період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 09.01.2024 (включно) за Київським часом.

1.4. Організатор Акції: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФРОНТ-Ю", код ЄДРПОУ 44701619.

1.5. Виконавець Акції: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАВАС ІНГЕЙДЖ УКРАЇНА", місцезнаходження: Україна, м. Київ, 04071, вул. Воздвиженська, 41, ідентифікаційний код юридичної особи 38536556, тел.: 044 451-84-33. Представник: Мегедь Лілія (liliia.mehed@havasengage.com.ua).

1.6. Заохочення Акції: набір подарунківвід 3 одиниць кожен з переліку нижче. Фінальний набір подарунку визначається на розсуд Організатору/ Виконавця. Подарунки можуть включати продукцію ручної роботи, наданої благодійниками, а саме імбірний пряник, шопер, жилет, крафтове мило, крафтова свічка, шарф, сувеніри та ін., отримані Організатором з метою підвищення рівня заохочення благодійників здійснювати пожертви.

1.6.1. Організатор залишає за собою право збільшити/зменшити кількість Заохочень/змінити Заохочення або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені Правилами. Заохочення можна отримати декілька разів. Організатор залишає за собою право змінювати вказані умови.

1.6.2. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.

1.6.3. Організатор, Виконавець не несуть жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання.

1.6.4. Відповідальність Організатора, Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції.

1.6.5. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків та зборів із Заохочення, зокрема податку на доходи фізичних осіб та військового збору, здійснюються Організатором відповідно до законодавства України.

1.6.6. Організатор, Виконавець мають право:

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

- відмовити в наданні відповідного Заохочення Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Заохочення Акції, згідно з цими Правилами.

1.7. Учасники: громадяни України та не громадяни України (але які знаходяться на території України), яким на час проведення Акції виповнилося 18 років, що погоджуються з умовами Акції і надали згоду на опрацювання персональних даних у порядку, визначеному в цих Правилах (далі – Учасники або Учасник).

1.8. Переможець: Учасник, який виконав всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах та здобув право на отримання Заохочення Акції, яке зазначене в п. 1.6.

1.9. Офіційна сторінка Акції:  ці Правила буде оприлюднено для публічного доступу за такою інтернет-адресою: https://secure.wayforpay.com/donate/santa

1.10. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) Акції, опублікувавши повідомлення про відповідні зміни Правил і нову версію Правил на Офіційній сторінці. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил на Офіційній сторінці. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем. Рішення Виконавця є остаточним та оскарженню не підлягає.

 

2. Учасники Акції

2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил і норм чинного законодавства України;

2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомірність і добросовісність участі такого Учасника в Акції;

2.1.4. зазначати повні, коректні й правдиві відомості, визначені в цих Правилах.

2.2. Надання Учасником некоректних/недійсних/неправдивих/чужих даних, зокрема вигаданих, звільняє Організатора/Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення.

2.3. Організатор/Виконавець не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.

2.4. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення із цими Правилами та свою цілковиту й безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмову Учасника від їх належного виконання вважаються відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил така особа втрачає право на отримання Заохочення й будь-якої компенсації, навіть за умови виконання всіх інших Правил.

 

3. Порядок участі в Акції

3.1. Щоб узяти участь в Акції і отримати Заохочення, Учасник має протягом періоду Акції здійснити наступні дії:

- здійснити благодійну пожертву (донат) за вказаним посиланням https://secure.wayforpay.com/donate/santa  у розмірі від 500 грн

- зазначити номер мобільного телефону у полі «Телефон» при здійсненні донату за посиланням

- зазначити електрону адресу  у полі «Email» при здійсненні донату за посиланням

 

При здійсненні пожертви на суму від 500 грн. учасник бере участь у визначені Переможців Акції відповідно до п. 3.2., при визначені такого Учасника Переможцем, він має право на отримання Заохочення.

Кожна пожертва (донат), що відповідає умовам пункту 3.1. цих Правил, здійснені Учасником Акції, та які є кратними 500 грн., збільшують шанси Учасника на виграш Заохочення. А саме, кількість шансів на участь у визначенні Переможця є кратними 500 грн., наприклад, якщо донат становить 500 грн., від дорівнює 1 (одному) шансу взяти участь у визначенні Переможця, якщо 1 000 грн. – 2 (двом) шансам. Відповідно, чим більше сума донату кратна 500 грн., тим більше шансів взяти участь у визначенні Переможця, відповідно, і більше шансів бути визначеним Переможцем. Відповідно для збільшення шансів бути визначеним Переможцем не потрібно робити багато донатів по 500 грн., можливим є зробити один донат, відповідно до розміру якого (кратність 500 грн), і буде визначена кількість шансів на участь для визначення Переможцем.

При здійсненні пожертви на суму 2 000 грн. учасник одразу визнається Переможцем та має право на отримання Заохочення.

Кожний Учасник може брати участь в Акції необмежену кількість разів, та може бути визначений Переможцем необмежену кількість разів. Сума донатів не підсумовується, для участі в Акції кожен донат рахується окремо.

3.2. Визначення Переможців Акції, які внесли благодійні пожертви в сумі від 500 грн здійснюється щотижнево :

- 05.01.2024 – за перший тиждень (27.12.2023 – 02.01.2024 включно), визначається 20 (двадцять) Переможців;

- 12.01.2024 – за другий тиждень (03.01.2024 – 09.01.2024 включно), визначається 20 (двадцять) Переможців;

Визначення переможця відбувається шляхом випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org  https://www.random.org відповідно до ідентифікаційних даних (ПІБ), які були вказані Учасниками при здійсненні донату на сайті https://secure.wayforpay.com/donate/........

За кожний тиждень (кожний етап) Акції серед Учасників визначаються двадцять Основних Переможців, серед Учасників які зробили донат на суму від 500 грн до 2 000 грн. протягом такого тижня. За попередні тижні учасники не додаються до списку.

Разом з основними Переможцями визначаються 3 резервних Переможців, а саме Сервіс random.org методом випадкового відбору формує список, перші 3 (троє) Учасників в сформованому списку визнаються Переможцями, наступні 3 (троє) Учасників визнаються Резервними Переможцями.

Учасник може отримати необмежену кількість Заохочень, якщо бере участь в Акції більше одного разу та відповідного рандомного визначення його Переможцем, але не більше 1 (одного) Заохочення за кожен тиждень (етап) проведення Акції.

3.3. Резервні переможці матимуть можливість отримати Заохочення у випадку неможливості вручення Заохочення основному Переможцю, та/або відмови від нього основного Переможця.

3.4. Результати визначення Переможців/Резервних Переможців є остаточними та оскарженню не підлягають.

3.5 Заохочення направляється Переможцю Новою Поштою по території України на вказане ним  представнику Виконавця Акції відділення Нової Пошти, згідно з п. 3.6, оплата відправлення здійснюється за рахунок Виконавця по території України.

Обов’язок Організатора та Виконавця по наданню Заохочення вважається виконаним з моменту передання Заохочення службі кур’єрської доставки для надсилання на адресу, вказану Переможцем. У разі відмови Переможця від отримання Заохочення, неотримання Переможцем Заохочення або невчинення Переможцем інших дій, необхідних для отримання Заохочення протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту оголошення переможців кожного етапу Акції, такий Переможець втрачає право на отримання Заохочення.

3.6. Інформацію про перемогу в Акції, Заохочення, яке отримує Переможець, та інші деталі отримання Заохочення Виконавець надає кожному Переможцю окремо.

 

 

 

4. Обмеження

4.1. Організатор, Виконавець не відповідають за неможливість Учасників отримати Заохочення чи скористатися ним із будь-яких причин, які не залежать від Організатора, Виконавця.

4.2. Отримати Заохочення може лише Учасник, який здобув право на отримання Заохочення. Не допускаються будь-які дії, операції і угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.

4.3. Якщо Учасник із якихось причин не може отримати Заохочення, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.

4.4. Учасники відповідають за коректність наданої інформації (зокрема й інформації щодо контактного телефону та ПІБ).

4.5. Виконавець/Організатор, а також залучені ними треті особи, звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), зокрема: стихійні лиха, пожежа, повінь, будь-які військові дії, блокади, зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції й інших непідвладних контролю з боку Виконавця/Організатора обставин.

4.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Виконавець Акції залишає за собою. Таке рішення Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

4.6. Організатор та Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за Правилами

 

5. Персональні дані

5.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно й самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності й наслідків, пов’язаних із можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.

5.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організаторові й Виконавцю на збирання, зберігання та опрацювання (як ці терміни визначено законодавством) наданих персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по-батькові, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що може надавати Переможець для отримання Заохочення (далі – Персональні дані) для ідентифікації Переможця й оподаткування Заохочень, вручених Переможцю, і на передавання таких даних Організаторові/Виконавцю. Опрацювання Персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні чи світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, які стосуються здоров’я або статевого життя, – не здійснюють. Персональні дані Переможця Організатор/Виконавець може використовувати з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (зокрема шляхом передавання третім особам). Крім того, кожен Учасник, беручи участь в Акції, надає Організаторові й Виконавцю пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, зокрема, але не обмежуючись, право публікації (зокрема його імені й зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю в ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламних) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, таке використання Організатор/Виконавець жодним чином не відшкодовуватимуть. Надання такої згоди розглядається в розумінні статей 296, 307 і 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

5.3. Переможець на вимогу Організатора, Виконавця додатково зобов’язується надати письмову згоду на опрацювання Персональних даних, згода на опрацювання яких надана відповідно до п. 5.2 Правил шляхом взяття участі в Акції. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані Організатор і Виконавець використовують винятково з метою проведення Акції та протягом періоду Акції.

5.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що від початку його участі в Акції його належно повідомлено про мету збору Персональних даних; склад і зміст зібраних даних; права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»; осіб, яким передають його дані.

5.5. Окрім Персональних даних, які передають згідно з умовами Акції, Організатор/Виконавець не відповідає за захист будь-яких інших даних, опублікованих Учасником у соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення Персональних даних, а також інші неправомірні дії. Так само Організатор/Виконавець не відповідає за порушення прав третіх осіб у результаті дій Учасника з надання таких Персональних даних.

bottom of page